Tỉnh ủy Sóc Trăng thành lập Ban chỉ đạo Tổng kết NQ 14 về phát triển thương mại và du lịch

       Ngày 15/02/2016, Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành quyết định số 122-QĐ/TU thành lập Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 14-NQ/TU về phát triển thương mại và du lịch. Ban Chỉ đạo do ông Ngô Hùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Ông Trần Minh Lý, TUV, GĐ Sở VHTTDL tỉnh làm Phó ban, cùng 18 thành viên  là lãnh đạo ban ngành tỉnh liên quan. Ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo, Quyết định cũng thành lập Tổ biên tập để giúp việc cho ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

       

                    Thực địa cồn số 3 Song Phụng

       

        Thăm mộ cá Ông tại chùa Sala Pôthi Sêrây Sakô

       Được biết, Nghị quyết 14-NQ/TU về phát triển thương mại và du lịch được Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành 18/11/2004, trên cơ sở tham mưu đề xuất của Sở Thương mại - Du lịch (cũ). Qua 10 năm triển khai thực hiện, hoạt động du lịch và thương mại của tỉnh có những chuyển biến khá tích cực, đồng thời cũng bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc khó khăn nhất định.

       

                 Khảo sát tại địa điểm dự án KDL Mỏ Ó

Việc chỉ đạo của Tỉnh ủy tổng kết NQ 14-NQ/TU sẽ giúp cho việc đánh giá nghiêm túc sự chuyển biến của ngành du lịch tỉnh trong 10 năm qua, giải quyết những tồn tại và định hướng quy hoạch, phát triển du lịch tỉnh nhà đến năm 2025 định hướng đến năm 2035, quyết tâm đưa ngành du lịch của tỉnh phát triển đúng với tiềm năng và thế mạnh vốn có, để đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII ( NK 2015-2020).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TCL.

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE