Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác bảo vệ ANQG và TTATXH trong hoạt động du lịch năm 2016

          Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã cùng Công an tỉnh sơ kết công tác thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ ANQG và TTATXH trong hoạt động du lịch năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

          Trong năm 2016, hai ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp về công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự vào các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị và lễ hội trong tỉnh, nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lợi dụng du lịch để xâm phạm ANQG và TTATXH trên địa bàn tỉnh.

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng với các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra tại 116 lượt cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và các hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, phát hiện 79 trường hợp vị phạm (gồm 53 cá nhân và 26 tổ chức) và ra quyết định xử phạt hành chính 17 trường hợp với số tiền là 103.500.000 đồng, lập thủ tục chuyển về các phòng chức năng của Công an tỉnh xử lý 04 trường hợp, nhắc nhở và cho viết cam kết 55 trường hợp.

          Đồng thời, còn phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 91 cơ sở lưu trú, phát hiện 59 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt 41 cơ sở với số tiền 82.000.000 đồng, nhắc nhở 18 cơ sở lưu trú vị phạm các lỗi như: không treo quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tại vị trí dễ thấy, không ghi rõ thông tin vào sổ phòng và thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan Công an theo quy định khi có người đến lưu trú, cho người khác thuê lưu trú để lợi dụng sử dụng chất ma túy, thay đổi người đại diện pháp luật của cơ sở kinh doanh mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm tra còn phát hiện và bàn giao 02 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho Công an tỉnh điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, Thanh tra Sở đã tổ chức tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các hoạt động văn hóa trong lễ hội Phước Biển tại thị xã Vĩnh Châu, lễ hội Thak Côn tại huyện Châu Thành, lệ hội Kỳ Yên tại Đình Thần Nguyễn Trung Trực huyện Long Phú, lễ hội Nghinh Ông tại huyện Trần Đề.

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành năm 2016 đạt được hiệu quả cao, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng công tác của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động, tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội đối với hoạt động du lịch, góp phần phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.

Nguyễn Dũng

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE