Khách sạn

Đôi điều suy nghĩ về chất lượng cơ sở lưu trú phục vụ khách tại Sóc Trăng - 14/02/2015

Đôi điều suy nghĩ về chất lượng cơ sở lưu trú phục vụ khách tại Sóc Trăng

         Những năm gần đây, Sóc Trăng đã và đang đầu tư phát triển du lịch đúng hướng và đạt...

Các cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát triển - 30/06/2014

Các cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Sóc Trăng  tiếp tục phát triển

          Tính đến tháng 6/2014, Sóc Trăng có đến 45 khách sạn, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013....

THẨM ĐỊNH VÀ XẾP LOẠI KHÁCH SẠN TRONG THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG NĂM 2012 - 13/02/2013

THẨM ĐỊNH VÀ XẾP LOẠI KHÁCH SẠN TRONG THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG NĂM 2012
THẨM ĐỊNH VÀ XẾP LOẠI KHÁCH SẠN
TRONG THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG NĂM 2012

     Trong những năm gần đây,...

CƠ SỞ LƯU TRÚ VÀ DỊCH VỤ DL - SÓC TRĂNG - 12/02/2013

CƠ SỞ LƯU TRÚ VÀ DỊCH VỤ DL - SÓC TRĂNG
CƠ SỞ LƯU TRÚ & DỊCH VỤ DU LỊCH
 PHÁT TRIỂN NHANH Ở SÓC TRĂNG
     Trong những năm gần đây,...

KHÁCH SẠN - SÓC TRĂNG - 26/11/2012

KHÁCH SẠN - SÓC TRĂNG

KHÁCH SẠN TRONG TỈNH SÓC TRĂNG

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE