Thông báo tuyên truyền

Thông báo Gia hạn cuộc thi "Ảnh đẹp về du lịch Sóc Trăng" năm 2019

 

Thay đổi nội dung thể lệ và thời gian cuộc thi ảnh đẹp du lịch Sóc Trăng

 

- Thông báo gia hạn cuộc thi ảnh đẹp du lịch Sóc Trăng 

 

 Tải Thể lệ và bảng đăng ký cuộc thi: thì click vào  Cuộc thi "Ảnh đẹp về du lịch Sóc Trăng" năm 2019

 

Văn bản tuyên truyền 19 điều đảng viên không được làm và 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

 

- Tải file thì click vào   19 điều đảng viên không được làm

- Tải file thì click vào   27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

 

- Tải file thì click vào   Số 1812/SVHTTDL-QLVH ngày nhân quyền thế giới

 

- Tải file thì click vào   Kế hoạch số 23/KH-BCĐUBND ngày nhân quyền thế giới

                                                                             

Chữ kí của thành viên

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH SÓC TRĂNG

CƠ QUAN QUẢN LÝ: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH SÓC TRĂNG ĐỒNG QUẢN LÝ

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, Phường 3, TP Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3624 694 - 3624 673 - Fax: 0299.3624 694

Email: xtdulichsoctrang@gmail.com

 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE